3. SULTAN SELİM

Eserleri

Dinî mûsikîmize ait âyin, durak, na't, ilâhi formundaki eserlerinden başka, din dışı mûsikîmizin en büyük formu olan Kâr'dan başlayarak beste, semâi, şarkı, köçekçe, peşrev, saz semâisi olarak altmış dört  eseri biliniyor. Bazı ünlü bestekârlarla ortak fasıllar bestelemiştir. En çok kendi buluşu olan sûzidilârâ makamını kullanmıştır. Bestelemiş olduğu Mevlevî Âyini de bu makamdandır. Unutulan eserleri de vardır. Elimize bulunan eserlerinin on yedisi saz eseridir.

Besteleriyle klasik Türk müziğinin büyük üstatlarından sayılır. Meşhur ve güzel olan gazelini aşağıya alıyoruz:

Ruzü şeb didelerim derdin ile kan ağlar,
Vakıf olan benim esrarıma her gün ağlar.

Dağ-ı sinem göricek hun ile alude beni,
Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar.

Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can,
Böyle mimar görüp halime yaran ağlar.

Gördü çün der-i dil-i zarımı rahmetti tabip,
Dedi: Ey hasta-i hicran, sana derman ağlar!

Derd ile ruyine baktıkça senin İlhami,
Gerçi handan olur amma ciğeri kan ağlar.

Bu bilgiler "http://www.turkmusikisi.com/bestekarlar/sultan_3_selim.htm" adresinden alınmıştır.
Şiir "Osmanlı Padişahları - Yazar Vasfi Mahir Kocatürk" kitabından alınmıştır.  
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=